yoli van Ni

1 januari 2022

Jaarkaart 1 januari 2022

Tien van zwaarden

jaarkaart zwaarden 10 - ten of swords

De tien van zwaarden toont een man op de grond met tien zwaarden in zijn rug. Dit beeld wijst op een dieptepunt, een einde, een donkere ondergang. Zwaarden in de rug duiden op verraad of haat. Het kan van buitenaf zijn, maar ook vanuit je eigen innerlijk.

De les: Dit is een levensles en het is aan jou om te kiezen op welke wijze je hier mee omgaat. Stampvoetend, hysterisch, puberaal of handelend als een krachtig volwassen mens.

Te doen: de Tien van Zwaarden gaat over heel veel denken en wijst erop dat wij mensen in staat zijn om alles kapot te kunnen denken.  Zet daar bewust een streep onder.

Voorbode: Net als de donkerte van midwinter het ochtendgloren vooraf gaat kan dit beeld duiden op de komst van veel gelukkiger tijden.

De Hogepriesteres

jaarkaart hogepriesteres - high priestess II

De Hogepriesteres is kaart II van de grote arcana. Op de kaart staat zij aan de ingang van de andere wereld, in de hal van wijsheid. In de hogepriesteres manifesteert zich de innerlijke kracht van diepte en stilte. Haar les is die stilte in jezelf openbaren, het aangaan van de reflectie en niet zo snel met je alledaagse persoonlijkheid doordraven. Luister naar innerlijke inspiratie.

De les: stel je zelf respectvol en bescheiden open voor de mysteries van het leven.

Te doen: verken de stilte en diepte binnen jezelf om je wijsheid en je eigen kracht te ontwikkelen. Neem de tijd om te reizen tussen de uiterlijke en innerlijke werelden. Verken je dromen.

Voorbode: De koninklijke weg naar het begrijpen van het onbewuste.